Mé motto: "Chceš-li nasytiti člověka na jeden den, chyť mu rybu. Chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat."
(čínské přísloví)
Realizuji také  lektorskou a poradenskou činnost v oblasti rizikového chování jako je např. šikana, mobbing, poruchy příjmu potravy, alkoholismus, deprese....  homofobie. Kontakt s klienty již 17let (ve zdravotnictví, sociální oblasti a přednáškové činnosti).