Odborné vzdělání, kvalifikace, praxe


 • VÝCVIK V SUPERVIZI A KOUČOVÁNÍ

Systemická supervize a koučování: 500 hodin kompletní výcvik (V&T institut HERMÉS Praha MUDr. František Matuška)

- osobně též vedena pod supervizí


 • DALŠÍ vybrané VÝCVIKY, KURZY

- absolvování certifikátového kurzu Krizové intervence 1

- ukončený vzdělávací program pro průběžné vzdělávání AK I./PV-687/2005: Komunikační a prezentační techniky, tvorba profesionální image

- osvědčení o absolvování kurzu na klíč - Základní statistické procedury v SPSS Base

- absolvování kurzu - Smyslová aktivizace seniorů


 • SOUČASNÁ PRAXE A PRACOVNÍ MINULOST

2006 - dosud poradenská činnost - vlastní online poradny

2011 - dosud Lektor vzdělávacích programů (Seppia: specializace - životní styl, rodinná problematika, gender ve zdravotnictví, homosexualita, šikana, mobbing a bossing, sociálně patologické jevy)

dosud - supervize a koučink, od roku 2016 vedu supervize k odborné praxi na vysoké škole

2001 - obor všeobecná zdravotní sestra -registrovaná do roku 2026, reg.č. 05-0166-3778

Absolventka Zdravotně sociální fakulty; doktorské studium na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích. Po absolvování studia pracovala jako zdravotní sestra, sociální pracovnice, od roku 2006 zaměstnána na ZSF JU.

Zabývám se terapií, psychosociálním poradenstvím, koučinkem a supervizí.

Přehled praxe:

 • Nemocnice České Budějovice a.s.

                   - zdravotní sestra na oddělení traumatologie a plastické chirurgie

 • Domov důchodců a penzion U Hvízdala

                  - sociální pracovník

 • ZSF JCU

                 - akademický pracovník ZSF JCU

 • Kouč, terapeut, supervizor- od jednotlivců k týmům


 • Workshop: Manchester, Londýn. Čerpání zkušeností z řad LGBT komunity. Zaměřené na zákony, fungování rodin a akceptace společnosti. Sociodemografické porovnání dvou odlišných zemí. Proveden výzkum, který je jednou ze součástí disertační práce.4/2008 a jiné
 • OBLASTI KVALIFIKACE A KOMPETENCE

Koučování: 

 • jednotlivců i pracovních týmů

Supervize: 

 • jednotlivců i pracovních týmů
 • účastním se regionálních supervizí

Doprovázení a konzultace v oblasti: 

 • sociálně patologických jevů, poruch příjmu potravy, šikany, mobbingu, bossingu; homosexuality; životního způsobu;
 •  jednotlivců, podpory při výskytu sociálně patologických jevů v rodině.

Lektor: 

 • realizace online seminářů na téma: mobbing, bossing, homosexualita, sociálně patologické jevy, genderová problemtika a supervize.