Mediace

Kde probíhá

Místo: 

Mediace včetně prvního setkání probíhají v předem dohodnutý čas diskrétně v rekonstruovaných prostorách:

domu Křižovatka u parku, Zlatá stezka 145, Prachatice.Úloha

  1. Seznámit strany s procesem mediace, jeho fáze a postupy, provést strany
  1. Usnadnit komunikaci mezi stranami
  1. Zprostředkovat a pomoci se sepsáním společné dohody

Mediátor

je profesionál se specifickými dovednostmi a zkušenostmi, které používá k usnadnění komunikace mezi stranami, k efektivnímu vedení mediace a k dosažení vzájemné dohody mezi účastníky mediace.


více teorie a procesu mediace osobně, po telefonické konzultaci nebo např. na

Společně s Ing. Bc. Robert Zeman také mediujeme ve dvojici. Mediace ve dvojici umožňuje rychlejší spád a větší i genderovou neutralitu.